Paid Troi Nol

SYNOPSIS

Dilyna’r stori hon fywyd Rebeca sy’n helpu cuddio cyfrinach ei rhieni mabwysiedig – sef eu bod yn Zombies. Gwelwn fod Rebeca hefyd yn cadw’n dawel ynghylch ei theimladau tuag at Zac – bachgen yn yr un flwyddyn â hi yn yr ysgol. Ond wrth i bethau datblygu, ar ôl i Rebeca penderfynu dweud y gwir am ei rhieni, mae Zac yn dechrau cymryd mwy o sylwi ohoni.

WELSH CONNECTION

Director : Griff Lynch
Cast:
Nia Haf, Tomos Lynch, Fflur Medi a Darren Owen
Production Company: It’s My Shout

PRODUCTION DETAILS

Writer: Rhiannon Lloyd Williams
Producer: Gareth Rees-Rowlands
Filming Location: Unknown

TECHNICAL DETAILS 

Length: 12 minutes
Language: Welsh
Format
: Check with rights holder
Cert: Un-certified

RELEASE

Date: 2018

Rights / Contact: It’s My Shout

^
EN