The National Library of Wales (NLW) Announce Scheme ‘Living Memory’ That Offers Venues Bilingual Resources

© National Library of Wales

For over a year The National Library of Wales (NLW) has been developing a scheme to offer bilingual resources from the Library’s graphic and audiovisual collections for reminiscence.

As part of the scheme, they are offering independent cinemas and film societies a programme of archival films that will appeal to older people, those living with dementia and their families; they will also offer a wider audience a medium to generate discussions about their community, e.g. how culture and traditions change over the years.
Find out more here

Ers dros flwyddyn mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru (LlGC) wedi bod yn datblygu cynllun i gynnig adnoddau dwyieithog o gasgliadau gweledol a graffigol LlGC ar gyfer hel atgofion ac i hwyluso therapi’r cof.

Fel rhan o’r cynllun rydym yn cynnig rhaglen o ffilmiau archifol (sy’n addas ar gyfer pobl hŷn, rhai sy’n byw gyda dementia a’u teuluoedd) i sinemau annibynnol a chlybiau ffilm; bydd y ffilmiau hefyd yn cynnig cyfrwng i gynulleidfa ehangach i gychwyn sgyrsiau am y gymuned, e.e. sut mae diwylliant a thraddodiadau wedi newid dros y blynyddoedd.
Darganfod rhagor

^
EN
CY EN