National Eisteddfod For Wales

© Charlie Greaves

Film Hub Wales Non-Member

Held during the first week of August every year, the National Eisteddfod is a celebration of the culture and language in Wales.

The festival travels from place to place, alternating between north and south Wales, attracting around 150,000 visitors and over 250 tradestands and stalls.

The history of the Eisteddfod in Wales can be traced back to 1176, with the modern history of the organisation dating back to 1861. The festival has been held every year, other than 1914, when the outbreak of the First World War saw it postponed for a year.

Traditionally a competition-based festival, attracting over 6,000 competitors every year, the festival has developed and evolved over recent years, and whilst the competitions form the central focus for the week, the Maes (site) itself has grown and developed into a vibrant festival with hundreds of events and activities for the whole family.

The Eisteddfod is the natural showcase for music, dance, visual arts, literature, original perfomances and film.  Encompassing all aspects of the arts and culture in Wales, it is an inclusive and welcoming festival, which attracts thousands of Welsh learners and those who do not speak the language as well as Welsh speakers every year.


Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn ddathliad o ddiwylliant a’r iaith yma yng Nghymru ac fe’i chynhelir yn ystod wythnos gyntaf Awst bob blwyddyn.

Mae’r ŵyl yn teithio o le i le, gan ymweld â gogledd a de Cymru bob yn ail, a denu tua 150,000 o ymwelwyr a thros 250 o stondinau.

Gellir olrhain hanes yr Eisteddfod yn ôl i 1176, gyda hanes modern y sefydliad yn dyddio’n ôl i 1861. Mae’r ŵyl wedi’i chynnal bob blwyddyn, ac eithrio 1914, pan y’i gohiriwyd am flwyddyn oherwydd y Rhyfel Byd Cyntaf.

Yn draddodiadol, mae’r Eisteddfod yn ŵyl gystadleuol, sy’n denu dros 6,000 o gystadleuwyr bob blwyddyn.  Mae’r ŵyl ei hun wedi datblygu ac esblygu dros y blynyddoedd diwethaf, ac er bod y cystadlaethau yn ganolbwynt canolog ar gyfer yr wythnos, mae’r Maes wedi tyfu i fod yn ŵyl fywiog gyda channoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer y teulu cyfan.

Yr Eisteddfod yw’r ffenest siop berffaith i gerddoriaeth, dawns, celfyddydau gweledol, llenyddiaeth, perfformiadau gwreiddiol a llawer mwy. Gan gwmpasu pob agwedd ar y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru, mae’n ŵyl gynhwysol a chroesawgar, sy’n denu miloedd o ddysgwyr Cymraeg a’r rhai nad ydynt yn siarad yr iaith, yn ogystal â siaradwyr Cymraeg bob blwyddyn.


Sinemaes

Launched in 2016, Sinemaes is a very special space at the National Eisteddfod of Wales offering an exciting programme of screenings of new and archive films, workshops for children, discussion panels, networking events and more – to promote Welsh screen content.

Rhaglen newydd o ddangosiadau archif a ffilmiau newydd sbon, gweithdai i blant, paneli trafod, digwyddiadau rhwydweithio a mwy – i hyrwyddo ffilm a theledu yng Nghymru ac yn y Gymraeg.

Website

Take a look at all our other members
^
EN