National Eisteddfod For Wales

© Charlie Greaves

Film Hub Wales Non-Member

Held during the first week of August every year, the National Eisteddfod is a celebration of the culture and language in Wales.


Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn ddathliad o ddiwylliant a’r iaith yma yng Nghymru ac fe’i chynhelir yn ystod wythnos gyntaf Awst bob blwyddyn.


Sinemaes

Launched in 2016, Sinemaes is a very special space at the National Eisteddfod of Wales offering an exciting programme of screenings of new and archive films, workshops for children, discussion panels, networking events and more – to promote Welsh screen content.

Rhaglen newydd o ddangosiadau archif a ffilmiau newydd sbon, gweithdai i blant, paneli trafod, digwyddiadau rhwydweithio a mwy – i hyrwyddo ffilm a theledu yng Nghymru ac yn y Gymraeg.

Website

^
EN