Gŵyl Ffilm PICS

Film Hub Wales Non-Member

PICS is an annual Film Festival for Children and Young People organised and hosted at Galeri, Caernarfon.

The festival includes:
– Film screenings
– Practical workshops
– Film projects
– Q+A Sessions
– Red Capret Night (Film competition/awards night for films by children ages 7 – 18)

The festival is led in the Welsh language – with film screened in a range of languages. The hughlight of the festival is the screenings of Welsh 9or no language) short films by children and young people.


Gŵyl Ffilm ar gyfer Plant a Phobl ifanc yw PICS sydd yn cael ei drefnu gan Galeri, Caernarfon.

Cynhelir yr ŵyl yn flynyddol (Mis Ionawr), ac mae’n cynnwys:
– Dangosiadau ffilm
– Gweithdai ymarferol
– Prosiectau ffilm
– Sesiynnau holi ac ateb
– Noson Carped Coch (Cystadleuaeth/gwobrau i’r rheini rhwng 7 a 18 mlwydd oed sydd wedi creu ffilmiau byrion gwreiddiol eu hunain)

Pwrpas yr ŵyl yw i roi ffocws ar y diwydiant ffilm a theledu yng Nghymru… gyda cynnyrch Cymraeg gan blant a phobl ifanc yn rhan hanfodol o ddatblygiad a bwriad tymor hir yr ŵyl.

Website

^
EN