Newport Memorial Hall

Film Hub Wales Member

Set in the heart of beautiful North Pembrokeshire, Newport Memorial Hall is a delightful arts venue, presenting an exciting programme of music events, film and theatre, which also offers a surprising array of fairs and sales, classes and activities. With the beautiful village of Newport as a backdrop, it also provides the perfect venue for wedding receptions, parties and other celebrations.

The Hall was built in 1922 as a memorial to those who died in the First World War to provide a place for the people of Newport to meet and socialise and has been at the heart of the village ever since.

Saif Neuadd Goffa Trefdraeth yng nghanol harddwch Gogledd Sir Benfro. Mae’n fan cyfarfod i’r celfyddydau ac yn cyflwyno rhaglen fywiog o gerddoriaeth, ffilmiau a theatr. Mae hefyd yn cynnig amrywiaeth rhyfeddol o ffeiriau, arwerthiannau a gweithgareddau. Gyda phentref hardd Trefdraeth yn gefndir mae hefyd yn le deniadol ar gyfer priodasau, partïon a dathlaiadau eraill.

Adeiladwyd y Neuadd yn 1922 fel Neuadd Goffa i’r rhai a laddwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf i roi lle i bobol Trefdraeth i gyfarfod a chymdeithasu ac mae wedi bod yn galon i’r pentref oddiar hynny.

Website

^
EN