Cynllun Cyngor a Phrofiad FAN BFI

Cyrchwch gymorth a gwybodaeth bwrpasol i helpu’ch sefydliad i ddatblygu a thyfu.

Fel aelod o Canolfan Ffilm Cymru, gallwch gael gafael ar gymorth a gwybodaeth bwrpasol i helpu’ch sefydliad i ddatblygu a thyfu.
  • Ydych chi’n cael trafferth llunio cynllun marchnata ar gyfer eich lleoliad?
  • Ydych chi angen cyngor ar ddenu cynulleidfa newydd neu raglennu ar gyfer tymor arbenigol?
  • Oes gennych chi broblem dechnegol yn eich lleoliad, neu ydych chi angen cyngor gyda thaflunio?
  • Ydych chi angen arweiniad ar adeiladu cyllideb neu greu gwerthusiad?

Os ydych chi’n teimlo nad oes gennych wybodaeth mewn maes neilltuol o arbenigedd, gall y cynllun roi’r cymorth a’r wybodaeth rydych chi eu hangen i helpu eich lleoliad/corff ddatblygu a thyfu.

Nod y cynllun ydy rhoi mynediad i Aelodau’r Ganolfan ar gyfer cyngor 1-2-1 ar amrediad o bynciau o farchnata effeithiol i ddatblygu busnes i daflunio 35mm.

Gwefan: www.adviceandexperiencescheme.com

 

Specialists from across the sector are available to book for half-day sessions. Sessions can take place face-to-face, on the phone or Skype, and will be followed up by a report covering key next steps for your projects. The scheme now also includes technical advisors to support with advice on projection, sound, equipment and more.

The Advice and Experience scheme costs £60 (£50+VAT) per session. You may be eligible for our bursary scheme to cover this cost, if needed. 

^
CY
EN CY