Cefnogaeth i Aelodau

Gwybodaeth, cyfleoedd, canllawiau a ffurflenni cyflwyno.

Datblygu eich Cynulleidfa

Efallai eich bod eisiau denu cynulleidfaoedd ifanc i’ch gŵyl ffilmiau, neu eisiau gwneud eich rhaglen sinema arferol yn fwy hygyrch. Os ydych eisiau datblygu cynulleidfa ar gyfer ffilmiau Prydeinig neu ryngwladol ond angen rhywfaint o gefnogaeth ariannol, neu hyfforddiant, mae’r dudalen hon yn dweud wrthych chi sut i gyflwyno cynnig inni.

Browse the project and skills strands below and make sure to read the guidelines and submission forms carefully for each one to make sure you meet the criteria.

Mae ein rhaglenni cymorth yn ymdrin â

Dyma ein prif linyn ymgysylltu gyda chynulleidfaoedd yng Nghanolfan Ffilm Cymru gyda dwy alwad agored ar gyfartaledd bob blwyddyn. Cefnogaeth mynediad i raglenni ffilm Prydeinig/rhyngwladol, cynulleidfaoedd ifanc, cynhwysiant neu dreftadaeth ffilm

Cefnogaeth mynediad ar gyfer dangosiadau sydd yn dathlu hunaniaeth Cymru, y Gymraeg a diwylliant Cymru neu dysgwch sut rydym yn cefnogi gwneuthurwyr ffilmiau.

Rhan o’n rhaglenni datblygu cynulleidfaoedd. Mae’r llinyn yma yn agored i wyliau ffilm sydd yn rhedeg rhaglenni ffilmiau Prydeinig neu ryngwladol

Os ydych eisiau mynychu cyfarfod, cwrs neu ddigwyddiad a fyddai o fudd i’ch corff ac i ddatblygu cynulleidfaoedd ond mae’r cosrau yn ormod gallwch gyflwyno cais am gefnogaeth

Yn ychwanegol at fwrseriaethau, rydym yn rhedeg nifer o gyrsiau a dyddiau rhwydweithio yng Nghymru i aelodau bob blwyddyn. Rydym hefyd yn hyrwyddo cyfleoedd ar draws y DU.

Bob blwyddyn, rydyn ni neu’r FAN ehangach yn curadu tymhorau thema sy’n cyd-fynd â rhaglenni neu gyfleoedd cenedlaethol. Gall aelodau gael gafael ar gymorth i raglennu’r teitlau hyn.

Bob blwyddyn, mae BFI FAN yn cefnogi pedwar datganiad newydd sy’n haeddu cael eu gweld ar y sgrin fawr.

Darganfyddwch y teitlau diweddaraf o bob cwr o’r byd, cyflwynwch ffilm i’w hystyried, neu ceisiwch gefnogaeth i’ch dangosiad:

^
CY
EN CY