Cefnogaeth i Aelodau

Gwybodaeth, cyfleoedd, canllawiau a ffurflenni cyflwyno.

Mae ein rhaglenni cymorth yn ymdrin â...

Nod y Gronfa Arddangos Ffilmiau (GAFf) ydy ailgychwyn y sector arddangos ffilmiau annibynnol a chynorthwyo gydag adferiad cyrff diwylliannol ar draws y DU.

Fe fydd yn cefnogi arddangoswyr i ailgychwyn gweithgaredd datblygu cynulleidfa yn unol ag amcanion FAN, rhaglennu ffilmiau Prydeinig annibynnol a rhyngwladol a darparu dangosiadau.

Canllawiau (2020/21) - yn dod yn fuan.

Dyma ein prif linyn ymgysylltu gyda chynulleidfaoedd yng Nghanolfan Ffilm Cymru gyda dwy alwad agored ar gyfartaledd bob blwyddyn. Cefnogaeth mynediad i raglenni ffilm Prydeinig/rhyngwladol, cynulleidfaoedd ifanc, cynhwysiant neu dreftadaeth ffilm. Darllenwch ein Blaenoriaethau os gwelwch yn dda.

Canllawiau (2020/21) - yn dod yn fuan.

Access support for screenings that celebrate Welsh identity, language and culture or find out how we support filmmakers. Please Darllenwch ein Blaenoriaethau os gwelwch yn dda.

Canllawiau (2020/21) - yn dod yn fuan.

Rhan o’n rhaglenni datblygu cynulleidfaoedd. Mae’r llinyn yma yn agored i wyliau ffilm sydd yn rhedeg rhaglenni ffilmiau Prydeinig neu ryngwladol. Darllenwch ein Blaenoriaethau os gwelwch yn dda.

 

Caiff yr holl brosiectau eu hasesu yn erbyn y gallu a'r potensial i ateb un neu ragor o amcanion craidd canolfan ffilm cymru. Darllenwch ein Blaenoriaethau os gwelwch yn dda

Os ydych eisiau mynychu cyfarfod, cwrs neu ddigwyddiad a fyddai o fudd i’ch corff ac i ddatblygu cynulleidfaoedd ond mae’r cosrau yn ormod gallwch gyflwyno cais am gefnogaeth.

Bob blwyddyn, mae BFI FAN yn cefnogi pedwar datganiad newydd sy’n haeddu cael eu gweld ar y sgrin fawr.

Darganfyddwch y teitlau diweddaraf o bob cwr o’r byd, cyflwynwch ffilm i’w hystyried, neu ceisiwch gefnogaeth i’ch dangosiad:

^
CY
EN CY