Project

Anim18 - A Year of British Animation

About Us

We are one of eight Film Hubs around the UK formed in 2013 as part of the ground-breaking initiative BFI Film Audience Network (FAN).

Support

Datblygu Cynulleidfaoedd yn 2018

Cefnogi gwaith arddangoswyr, cynnig ysbrydoliaeth, cefnogaeth a chynhwysiant, dod â ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol i gynulleidfaodd ar draws Cymru a’r DU. ​

Support

2018 Audience Development Support

Championing the innovative work of exhibitors, offering inspiration, support and inclusion to bring British and international film to audiences across Wales and the UK.

Roald Dahl ar Ffilm

Fe fydd dilynwyr o bob oed yn gallu ail fyw eu hatgofion mwyaf hudol, wrth i straeon Roald Dahl ddod yn fyw ar y sgrin fawr trwy gydol haf 2016. 

Roald Dahl on Film

Fans of all ages will be able to relive their most magical memories this year, as Roald Dahl’s films are brought to life on the big screen.

 

Ffilmiau

Rydym wedi ehangu ein tudalen ffilm i gynnwys rhagor o adrannau i'ch helpu i raglennu teitlau ar gyfer eich lleoliad...

Films

Here you can find a complete list of film titles featured on our website and details of how you can book them for your venue/organisation. We have a section for Welsh films...

ADNODDAU

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn arwain nifer o fentrau ymchwil a datblygu i hyrwyddo’r sector ffilm annibynnol yng Nghymru...

CEFNOGAETH

Yma gallwch ddarganfod gwybodaeth, cyfleoedd, canllawiau a ffurflenni cyflwyno ar gyfer y gefnogaeth gydol y flwyddyn a gynigiwn i aelodau FHW...

Pages